O mnie
WOJCIECH PIŁAT

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych „Piłat i Partnerzy” w Warszawie oraz w Międzynarodowej Kancelarii Prawniczej Piłat, Borsuk i Partnerzy we Lwowie. Ukończył aplikację sądową i w 2007 r. zdał egzamin sędziowski w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Problematyką prawa upadłościowego i naprawczego zajmuje się od 2004 roku. Jest autorem publikacji naukowych z tej dziedziny. Obecnie jest w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej z prawa upadłościowego i naprawczego.

W ramach świadczenia usług prawnych prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców indywidualnych, podmiotów o charakterze korporacyjnym, jak również przedsiębiorców znajdujących się w stanie upadłości, a także syndyków masy upadłości…


… tyle oficjalnie 🙂 A co poza tym?


Jestem nie tylko prawnikiem, ale także mężem Agatki oraz (od niedawna) ojcem małej Julki.

Urodziłem się i wychowałem w Lublinie, ale znaczną część życia spędziłem w Warszawie.

Zabiję za dobre spaghetti albo penne!

Rzadkie wolne chwile nieustannie poświęcam innej mojej odwiecznej pasji, jaką jest muzyka – komponowanie, pisanie tekstów, produkcja muzyczna oraz gra na gitarze.

Tak, to również ja 🙂